ساناز امینی

جدول جرایم رانندگی ۱۴۰۲؛ ارزان‌ترین تا گران‌ترین تخلف‌ها

جدول جرایم رانندگی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که جریمه شده باشید؛ اما، روحتان هم خبر نداشته است که چرا؟! پیشنهاد ما این است که یک بار نگاهی به جدول جرایم رانندگی بندازید تا از انواع جریمه راهنمایی و رانندگی آگاه باشید. ما در ادامه جدول جرایم رانندگی را آورده‌ایم؛ همچنین، اطلاعات جالبی در مورد ارزان‌ترین، گران‌ترین و عجیب‌ترین جریمه را ذکر کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

جدول جرایم رانندگی

جدول جرایم رانندگی حاوی اطلاعاتی همچون، کد تخلف، نام تخلف و محل تخلف است. کد تخلف عددی است که بر روی برگه جریمه ثبت می‌شود تا نام تخلف شما را مشخص کند. در ضمن، مبلغ جریمه برای تخلفات متنوع در محل‌های متفاوت مانند کلان‌شهرها، سایر شهرها و روستاها متغیر است. در ادامه، این جدول جرایم رانندگی را مشاهده می‌کنید:

رديف

كد

نام تخلف

كلان‌شهرها، مراكز استان‌ها، جاده‌های بين شهری و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

ساير شهرها

روستاها و راه‌های روستایی

1

2001

حرکات نمایشی با وسیله نقلیه

1,575,000

1,377,000

765,000

2

2002

سرعت غیرمجاز بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت

2,100,000

1,890,000

1,050,000

3

2003

سبقت غيرمجاز در راه‌های دوطرفه

2,100,000

1,890,000

1,050,000

4

2004

عبور از چراغ قرمز راهنمايی و رانندگی

2,100,000

1,890,000

1,050,000

5

2005

حركت مارپيچ

1,575,000

1,377,000

765,000

6

2006

حركت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها

1,575,000

1,377,000

7

2007

مصرف داروهای روان‌گردان

4,200,000

4,200,000

4,200,000

8

2008

سرعت غیرمجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت

2,100,000

1,890,000

1,050,000

9

2009

عبور از محل ممنوع

945,000

525,000

210,000

10

2010

تجاوز به چپ از محور راه

765,000

630,000

315,000

11

2011

عبور وسايل نقليه از پياده‌رو

663,000

357,000

153,000

12

2012

عدم رعايت حق تقدم عبور

525,000

315,000

153,000

13

2013

دور زدن در محل ممنوع

765,000

630,000

315,000

14

2014

استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی

1,050,000

840,000

420,000

15

2015

نقص فنی موثر مانند چراغ‌ها

765,000

630,000

459,000

16

2016

عدم رعايت مقررات ايمنی حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناک

1,050,000

840,000

630,000

17

2017

رانندگی با وسايل نقليه عمومی بيش از زمان مجاز

630,000

525,000

357,000

18

2018

عدم رعايت محدوديت‌های مندرج در گواهینامه

630,000

525,000

357,000

19

2019

عدم توجه به فرمان ايست

630,000

525,000

357,000

20

2020

عدم رعايت مقررات حمل بار

1,050,000

840,000

630,000

21

2021

تغییر در پلاک استاندارد وسیله نقلیه

525,000

525,000

525,000

22

2022

مغايرت مشخصات فنی با كارت شناسايی وسيله نقليه

525,000

525,000

525,000

23

2023

آغوش داشتن اطفال در حين رانندگی

525,000

420,000

420,000

24

2024

حمل فلزات بدون رعایت مقررات ایمنی

765,000

630,000

459,000

25

2025

عدم رعايت مقررات حمل بارهای ترافيكی

1,050,000

840,000

630,000

26

2026

عدم اقدام به تعويض پلاک به‌هنگام خريد و فروش وسيله نقليه

525,000

420,000

420,000

27

2027

دستکاری سرعت‌نگار وسیله نقلیه

525,000

525,000

525,000

28

2028

نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر

525,000

525,000

525,000

29

2029

توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع

525,000

420,000

210,000

30

2030

عبور كاميون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها

525,000

420,000

31

2031

حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسايل نقليه غيرمجاز

525,000

525,000

525,000

32

2032

سوار كردن سرنشین در قسمت‌های خارجی وسیله نقلیه مانند صندوق، سقف و …

525,000

420,000

210,000

33

2033

رانندگی با وسيله نقليه با پلاک غيرمجاز

525,000

525,000

525,000

34

2034

حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غيرمجاز

525,000

525,000

525,000

35

2035

نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومی

765,000

630,000

459,000

36

2036

استفاده از چراغ با نور خیره‌کننده

525,000

420,000

315,000

37

2037

نصب اجسام بیرون‌زده از سطح خارجی وسیله نقلیه

525,000

420,000

315,000

38

2038

توقف در حريم تقاطع‌ها با سطوح شطرنجی

525,000

420,000

39

2039

عدم رعايت فاصله با وسیله نقلیه اطراف منجر به تصادف

630,000

525,000

357,000

40

2040

عدم اعلام نشانی محل سكونت جديد مالک وسیله نقلیه در مهلت مقرر

525,000

420,000

210,000

41

2041

سبقت از سمت راست وسيله نقليه در جاده‌های دوطرفه

765,000

630,000

459,000

42

2042

عدم تجهيز وسايل نقلیه عمرانی به هشداردهنده‌ها

525,000

525,000

525,000

43

2043

سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر

420,000

315,000

44

2044

توقف در پيچ‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و حريم راه‌آهن

630,000

459,000

315,000

45

2045

نشاندن سرنشين در سمت چپ راننده

420,000

315,000

210,000

46

2046

سوار و پیاده شدن وسیله نقلیه متحرک

420,000

315,000

315,000

47

2047

نداشتن پلاک جلو و عقب

630,000

630,000

630,000

48

2048

روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم

420,000

315,000

105,000

49

2049

حركت عمدی به موازات اتومبيل‌ها به قصد انسداد

420,000

315,000

105,000

50

2050

حركت‌ نكردن وسايل نقليه بين دو خط

525,000

357,000

105,000

51

2051

عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه

840,000

630,000

52

2052

استفاده از تجهيزات سمعی و بصری در خودروهای غيرمجاز

420,000

315,000

210,000

53

2053

عدم رعايت مسيرهای تعيين شده حركت در معابر منتهی به تقاطع‌ها

420,000

315,000

105,000

54

2054

استفاده از وسايل آتش‌زا از قبيل اجاق‌گاز، پيک‌نيک، بخاری و امثال آن در داخل وسيله نقليه

420,000

420,000

420,000

55

2055

باز كردن قفل مخصوص وسیله نقليه

420,000

420,000

420,000

56

2056

سرعت غیرمجاز تا ۳۰ کیلومتر در ساعت

630,000

459,000

315,000

57

2057

عدم بارگيری صحيح محموله‌ها

675,000

450,000

315,000

58

2058

تخليه زباله‌ها در مسیر رفت‌وآمد وسیله نقلیه

525,000

525,000

525,000

59

2059

حمل زباله‌ها بدون رعایت ایمنی

420,000

315,000

210,000

60

2060

عدم توجه به فرمان‌های ایست یا حرکت پليس

420,000

420,000

420,000

61

2061

حمل بار تجاری با وسیله نقليه عمومی حمل مسافر

420,000

420,000

210,000

62

2062

توقف در محل ايستادن ممنوع

420,000

315,000

105,000

63

2063

نداشتن گواهي معتبر معاينه فنی وسيله نقليه

525,000

315,000

210,000

64

2064

حمل جنازه با وسايل نقليه غيرمجاز

420,000

315,000

105,000

65

2065

سد معبر با وسیله نقلیه

315,000

210,000

105,000

66

2066

عدم رعايت فاصله طولی و عرضی كافی حین سبقت

315,000

210,000

105,000

67

2067

راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر برای سبقت

315,000

315,000

105,000

68

2068

عدم رعايت مقررات در گردش‌ها

315,000

315,000

105,000

69

2069

نصب هر جسم خارجی به وسیله نقلیه

315,000

210,000

210,000

70

2070

حرکت با سرعت کمتر از حداقل مجاز

315,000

210,000

105,000

71

2071

توقف وسیله نقليه عمومی خارج از ايستگاه‌هاي معین

315,000

210,000

105,000

72

2072

استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت

1,050,000

840,000

420,000

73

2073

ریختن هر چیزی از وسیله نقلیه به سوی بیرون

315,000

210,000

105,000

74

2074

عدم نصب هشدارهای ایمنی لازم به وسیله نقلیه

459,000

315,000

153,000

75

2075

ریختن مایعات آلوده از وسیله نقلیه مانند سوخت

315,000

210,000

105,000

76

2076

توقف ساير وسیله نقليه در ايستگاه وسیله نقليه عمومی

315,000

210,000

105,000

77

2077

گردش به چپ يا گردش به راست در محل ممنوع

315,000

210,000

105,000

78

2078

توقف وسیله نقليه در سطح سواره‌رو راه‌ها

315,000

210,000

105,000

79

2079

تغيير محل نصب پلاک وسيله نقليه

315,000

315,000

315,000

80

2080

نداشتن وسایل ایمنی مرتبط با فصل مانند زنجیرچرخ

315,000

210,000

210,000

81

2081

حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی

315,000

210,000

105,000

82

2082

تردد وسیله نقليه غيرمجاز در معابر پیاده‌رو

حذف

حذف

حذف

83

2083

نداشتن تهویه مطبوع برای وسیله نقلیه عمومی

315,000

315,000

105,000

84

2084

عدم رعايت مقررات چراغ چشمک‌زن در تقاطع و میدان

315,000

315,000

105,000

85

2085

توقف دوبله در معابر

315,000

210,000

105,000

86

2086

حركت با دنده عقب غير ضروری در راه‌ها

420,000

315,000

105,000

87

2087

حمل سرنشين توسط وسیله نقليه كشاورزي و عمرانی

315,000

315,000

210,000

88

2088

توقف وسیله نقليه در حاشيه راه‌ها براي فروش كالا

459,000

315,000

153,000

89

2089

نداشتن آج لاستیک به علت فرسودگی

459,000

315,000

153,000

90

2090

رانندگی با وسيله نقليه دودزا

459,000

315,000

153,000

91

2091

حمل موارد ممنوعه با وسیله نقلیه عمومی مانند حیوانات

315,000

210,000

105,000

92

2092

عدم استفاده از كلاه ايمنی بر روی موتورسیکلت

630,000

630,000

630,000

93

2093

عدم استفاده از كمربند ايمنی در وسیله نقلیه در آزادراه‌ها، بزرگرراه‌ها و جاده‌ها

630,000

420,000

210,000

94

2094

نداشتن مدارک مورد نیاز برای وسیله نقلیه عمومی مانند بارنامه

459,000

315,000

153,000

95

2095

مغايرت مشخصات مسافر وسیله نقلیه عمومی یا مغایرت مشخصات بار وسیله نقلیه عمومی

459,000

459,000

459,000

96

2096

عدم رعايت مسيرهای تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه ترانزيت

315,000

315,000

315,000

97

2097

سواركردن مسافر بدون صدور بليط برای وسیله نقلیه عمومی

315,000

210,000

105,000

98

2098

سوار كردن سرنشين اضافی در وسیله نقلیه عمومی

315,000

105,000

99

2099

نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسیله نقلیه عمومي

315,000

210,000

105,000

100

2100

تعمير يا شستشوی وسيله نقليه در راه‌های عمومي

315,000

210,000

101

2101

سد معبر منجر به اختلال عبور و مرور

315,000

210,000

105,000

102

2102

عبور وسايل نقليه از بين دسته‌های عزاداری و …

315,000

210,000

105,000

103

2103

عدم توجه به هشدار وسیله نقلیه امدادی

315,000

210,000

105,000

104

2104

نداشتن تجهيزات موجود در برگ بازبينی فنی سلامت وسیله نقلیه عمومی

315,000

210,000

105,000

105

2105

آموزش رانندگی در محل‌های غيرمجاز

315,000

210,000

105,000

106

2106

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسیله نقليه سنگين

315,000

210,000

105,000

107

2107

توقف وسیله نقليه در پياده‌رو

420,000

315,000

105,000

108

2108

سوار يا پياده كردن مسافر خارج از پايانه‌های مسافربری

420,000

315,000

109

2109

استفاده از لاستيك‌های خارج از استاندارد وسيله نقليه

420,000

315,000

105,000

110

2110

همراه نداشتن تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسیله نقليه عمومی

315,000

210,000

105,000

111

2111

همراه نداشتن گواهينامه رانندگی

315,000

210,000

105,000

112

2112

همراه نداشتن پروانه تاكسيرانی يا اتوبوسرانی

315,000

210,000

113

2113

انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم

420,000

315,000

105,000

114

2114

استفاده از شيشه دودی با درجه‌ی زیاد

525,000

315,000

115

2115

بیرون آوردن هر یک از اعضای بدن از شیشه وسیله نقلیه

315,000

210,000

105,000

116

2116

نقص مؤثر چراغ‌هاي جلو، عقب، ترمز و …

315,000

315,000

105,000

117

2117

عدم نصب علامت مختص وسیله نقلیه دولتی بر روی شیشه

315,000

315,000

315,000

118

2118

عدم اسفاده صحيح از تجهيزات مصوب كنترل سرعت و موقعيت وسیله نقليه

420,000

315,000

105,000

119

2119

باز نگه داشتن درب وسیله نقلیه به سوی سواره‌رو

315,000

210,000

105,000

120

2120

حركت با نور بالا بدون دلیل

315,000

315,000

105,000

121

2121

رانندگی با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار

315,000

315,000

105,000

122

2122

حمل بار غيرمتعارف

420,000

315,000

105,000

123

2123

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای سواری، وانت، مینی‌بوس و کامیونت

420,000

124

2124

بوق زدن در محل‌های ممنوعه

315,000

210,000

105,000

125

2125

آلودگی صوتی نامتعارف مانند صدای اگزوز

1,050,000

1,050,000

1,050,000

126

2126

تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محل‌های مقرر شده به صورت موقت

1,050,000

1,050,000

127

2127

سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلی جلو

210,000

210,000

105,000

128

2128

سوار‌كردن‌ مسافر بعدی بدون اجازه از مسافر قبلی در وسیله نقلیه عمومی دربست

210,000

153,000

129

2129

خروج غيرمجاز تاكسی از محدوده تعيين شده

210,000

210,000

105,000

130

2130

همراه نداشتن بيمه نامه شخص ثالث

210,000

210,000

105,000

131

2131

همراه نداشتن برگ توزين در وسیله نقليه حمل بار

210,000

210,000

105,000

132

2132

عدم توجه به علايم هشداردهنده در تقاطع راه با راه‌آهن

210,000

210,000

105,000

133

2133

همراه نداشتن كارت سلامت روحي و جسمي راننده وسيله نقليه عمومی

210,000

210,000

105,000

134

2134

استفاده از لاستیک یخ‌شکن در موافع غيرضروری

210,000

210,000

105,000

135

2135

حركت دادن غيرمجاز انواع حيوانات در راه‌ها

210,000

210,000

105,000

136

2136

توقف وسیله نقليه در جهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر

210,000

105,000

137

2137

عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه كشاورزی و راه‌سازی در راه‌ها

210,000

210,000

105,000

138

2138

استفاده غلط از علايم وسیله نقلیه در مواقع لزوم

210,000

210,000

105,000

139

2139

پوشاندن چراغ‌های جلو یا عقب همراه با کاهش شدت نور

315,000

210,000

105,000

140

2140

عبور يا توقف وسیله نقليه باربری سنگين در معابر شهری در ساعات غيرمجاز

210,000

210,000

141

2141

حركت در پوشش وسیله نقلیه امدادی

315,000

210,000

142

2142

عدم استفاد از علايم هشداردهنده وسايل نقليه طويل

210,000

105,000

105,000

143

2143

توقف در محل ممنوع

210,000

153,000

105,000

144

2144

نداشتن تجهيزات مصوب برای خودروهاي تاكسی، آژانس و سرويس مدارس

210,000

210,000

145

2145

نداشتن تجهيزات شناسايي وسیله نقلیه آموزش رانندگی

315,000

315,000

315,000

146

2146

خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومی مسافربری در شب

210,000

210,000

105,000

147

2147

نصب آينه‌های غيرمجاز در داخل و خارج وسايل نقليه مسافربری

210,000

210,000

105,000

148

2148

سرگرم شدن با حیوانات حین رانندگی

210,000

210,000

149

2149

همراه نداشتن كارت شناسايی وسيله نقليه

210,000

105,000

51,000

150

2150

سوار و پياده كردن مسافر در محل‌هاي غيرمجاز موجب اختلال عبور و مرور

420,000

315,000

105,000

151

2151

توقف وسايل نقليه غيرمجاز در ايستگاه‌ بارگيری

210,000

105,000

152

2152

عدم رعايت تقدم عبور عابرپیاده

210,000

210,000

210,000

153

2153

توقف وسيله نقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه‌ها

210,000

210,000

105,000

154

2154

خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات حین رانندگی

210,000

210,000

105,000

155

2155

عبور از روی لوله آب آتش‌نشانی در راه‌ها

210,000

210,000

105,000

156

2156

باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت

153,000

105,000

51,000

157

2157

سوار كردن سرنشين اضافی در وسیله نقلیه عمومی به ازای هر نفر

153,000

105,000

158

2158

نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداری

105,000

51,000

159

2159

پارك كردن تاكسی بدون حضور راننده در ايستگاه‌هاي تاكسی

153,000

105,000

160

2160

عدم استفاده از كمربند ايمنی درحال حركت

153,000

105,000

51,000

161

2161

عدم توقف در مواجهه با خودروهاي سرويس مدارس به‌هنگام سوار و پياده شدن

153,000

105,000

51,000

162

2162

سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازای هر نفر در وسیله نقليه شخصی

153,000

105,000

51,000

163

2163

همراه نداشتن گواهي معتبر معاينه فنی

105,000

51,000

51,000

164

2164

حمل سرنشين اضافی با موتورسيكلت به ازاي هر نفر

105,000

105,000

51,000

165

2165

عدم توجه به اخطار پليس

105,000

105,000

105,000

166

2166

عدم استفاده از تاكسی‌متر

105,000

105,000

51,000

167

2167

دست گرفتن موتورسيكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكيت سوار، اسكوتر و  نظاير آن به وسيله  نقليه در حال حركت

105,000

105,000

105,000

168

2168

يدک‌كشی غير متعارف به وسيله موتورسيكلت يا دوچرخه

105,000

105,000

51,000

169

2169

حركت دادن وسايل نقليه دارای چرخ فلزی در راه‌ها

51,000

51,000

30,000

170

2170

نداشتن تجهيزات ايمني موتورسیکلت

51,000

51,000

30,000

171

2171

عبور عابرپياده از محل‌های غير مجاز سواره‌رو

30,000

30,000

30,000

172

2172

عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان

1,050,000

840,000

525,000

173

2173

توقف در محل‌های اختصاصی معلولان و جانبازان

1,050,000

1,050,000

1,050,000

174

2174

نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی یا شخصی

459,000

357,000

255,000

175

2175

نداشتن سند حمل بار شهری در وسیله نقلیه عمومی یا شخصی

357,000

315,000

255,000

176

2176

مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری

459,000

459,000

459,000

177

2177

تردد غير ضروری وسیله نقليه در معابر شهرهای با وضعيت نارنجی

5,250,000

5,250,000

5,250,000

178

2178

عدم رعايت پروتکل‌های بهداشتی توسط رانندگان وسیله عمومی

1,050,000

1,050,000

179

2179

عدم رعايت پروتکل‌های بهداشتی به ازای هر نفر مسافر وسیله نقلیه عمومی

210,000

210,000

180

2180

عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده

525,000

525,000

525,000

181

2181

تردد غيرضروری وسیله نقليه در معابر شهرهای با وضعيت قرمز

10,500,000

10,500,000

182

2182

تردد غيرضروری وسیله نقليه در معابر از ساعت 21:00 تا 04:00

2,100,000

2,100,000

183

2183

عدم رعایت محدودیت‌های دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت

2,100,000

2,100,000

2,100,000

184

2301

توقف در محل ممنوع با حضور پاركبان

210,000

210,000

105,000

185

2302

تردد وسیله نقليه در سن فرسودگي به ازاي هر 24 ساعت يكبار

525,000

525,000

525,000

186

2303

توقف در محل تعيين شده برای معلولان و جانبازان

420,000

315,000

105,000

187

2304

رانندگی در حالت مستی

4,200,000

4,200,000

4,200,000

188

2305

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد‌راه‌ها برای خودروهای انوبوس و کامیون دو محور

525,000

189

2306

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش

945,000

ارزان‌ترین تخلف در جدول جرایم رانندگی کدام است؟

ارزان‌ترین تخلف در جدول جرایم رانندگی حدود ۵ هزار تومان است که مربوط به جریمه‌ی نداشتن تجهیزات ایمنی موتورسیکلت است. لازم به ذکر است که این جریمه بسیار کم است؛ بنابراین، احتمالاً بازدارندگی کافی را نداشته باشید.

گران‌ترین تخلف در جدول جرایم رانندگی کدام است؟

گران‌ترین تخلف در جدول جرایم رانندگی حدود ۱ میلیون تومان است که مربوط به تردد غيرضروری وسیله نقليه در معابر شهرهای با وضعيت قرمز برای شرایط کرونایی یا شرایط مشابه است. گران‌ترین تخلف پس از تخلفات کرونایی مرتبط با تخلف رانندگی در مستی است که حدود ۴۰۰ هزار تومان است. لازم به ذکر است که ثبت جریمه تخلف مذکور همراه با ابطال ۶ ماهه‌ی گواهینامه خواهد بود.

عجیب‌ترین تخلف در جدول تخلفات رانندگی کدام است؟

عجیب‌ترین تخلف در جدول جرایم رانندگی متعلق به جریمه حمل جنازه در وسیله نقلیه شخصی یا عمومی است! این جریمه حدود ۴۰ هزار تومان است که واقعاً عجیب است!

آیا مبلغ جریمه برای همه‌ی تخلفات یکسان است؟

خیر؛ مبلغ جریمه برای همه‌ی تخلفات یکسان نیست چون، میزان خطر هر تخلف متفاوت است؛ مثلاً، خطر رانندگی در حالت مستی بسیار بیشتر از خطر رانندگی در حین خوردن و آشامیدن است. در نتیجه، سازمان راهنمایی و رانندگی هزینه مشخصی را برای هر یک از جرایم مشخص کرده‌است. 

ضرورت جریمه

انواع جریمه رانندگی در جدول جرایم

حتما می‌دانید که قوانینی برای کنترل تردد با وسایل نقلیه در معابر شهری و جاده‌ای وجود دارد که از سوی سازمان راهنمایی و رانندگی وضع شده است. هنگامی که شما با وسیله نقلیه خود این قوانین را زیر پا بگذارید، تنبیهی با نام جریمه در انتظار شماست که انواعی دارد:

 • خودداری: متخلف و پلیس در صحنه‌ی تخلف حضور دارند؛ اما، متخلف برای دریافت جریمه عمداً توقف نمی‌کند. مبلغ جریمه خودداری پس از گذشت ۶۰ روز از زمان صدور در صورت عدم پرداخت دوبرابر می‌شود.
 • دوبرگی: متخلف و پلیس در صحنه‌ی تخلف حضور دارند؛ اما، متخلف برای دریافت جریمه سهواً توقف نمی‌کند.
 • الصاقی: متخلف در صحنه‌ی تخلف حضور ندارد؛ اما، پلیس در صحنه‌ی تخلف حضور دارد. مبلغ جریمه الصاقی پس از گذشت ۶۰ روز از زمان صدور در صورت عدم پرداخت دوبرابر می‌شود.
 • تسلیمی: متخلف و پلیس در صحنه‌ی تخلف حضور دارند. مبلغ جریمه تسلیمی پس از گذشت ۶۰ روز از زمان صدور در صورت عدم پرداخت دوبرابر می‌شود.
 • دوربین: متخلف در صحنه‌ی تخلف حضور دارد؛ اما، پلیس در صحنه‌ی تخلف حضور ندارد.

نکته: مبلغ جرایم تسلیمی، الصاقی و خودداری پس از گذشت ۶۰ روز از زمان صدور در صورت عدم پرداخت دوبرابر می‌شود؛ اما، مبلغ جرایم دوربین و دوبرگی ثابت خواهد ماند.

مطالعه بیشتر درباره انواع جریمه خودرو

چگونه به خلافی اعتراض کنیم؟

شما باید بدانید که امکان اعتراض به خلافی وجود دارد؛ کافیست، مدارک شناسایی خود و مدارک شناسایی وسیله نقلیه‌تان را داشته باشید. شما باید به یک مرکز پلیس +۱۰ مراجعه کنید؛ سپس، فرم اعتراض به جریمه را پر کنید. در ادامه، مدارک شناسایی خودتان را به همراه مدارک شناسایی وسیله نقلیه‌تان به متصدی مرکز پلیس +۱۰ بدهید. در نهایت، شما باید ۲۴ ساعت منتظر پاسخ اعتراض به جریمه بمانید. شما ممکن است به نتیجه اعتراض به جریمه خود نیز اعتراض داشته باشید؛ کافیست،یک شعبه از راهنمایی و رانندگی را بیابید سپس وارد بخش رسیدگی به تخلفات شوید.

 • اعتراض به جریمه خودداری: هنگامی که جریمه خودداری ثبت می‌شود، پلیس به صحنه تخلف نزدیک نیست؛ بنابراین، احتمال بروز خطا در ثبت جریمه وجود دارد.
 • اعتراض به جریمه دوبرگی: زمانی که جریمه دوبرگی ثبت می‌شود، پلیس به صحنه تخلف نزدیک نیست؛ بنابراین، احتمال بروز خطا در ثبت جریمه وجود دارد.
 • اعتراض به جریمه الصاقی: هنگامی که جریمه الصاقی ثبت می‌شود، پلیس در صحنه تخلف حاضر است؛ بنابراین، احتمال بروز خطا در ثبت جریمه وجود ندارد.
 • اعتراض به جریمه تسلیمی: زمانی که جریمه تسلیمی ثبت می‌شود، پلیس در صحنه تخلف حاضر است؛ بنابراین، احتمال بروز خطا در ثبت جریمه وجود ندارد.
 • اعتراض به جریمه دوربین: هنگامی که جریمه دوربین ثبت می‌شود، پلیس در صحنه تخلف حاضر نیست ولی عکس از صحنه تخلف ثبت می‌شود که احتمال بروز خطا در ثبت جریمه را از بین می‌برد.

در نهایت، احتمال قبول اعتراض به جریمه دوبرگی و خودداری برای هر تخلفی بسیار زیاد است؛ اما، احتمال قبول اعتراض به جریمه دوربین، تسلیمی و الصاقی به خصوص دوربین بسیار کم است. در حقیقت، هنگام اعتراض به جریمه رانندگی فرقی نمی‌کند که چه تخلفی را انجام داده باشید، مهم است که تخلف شما از چه روشی ثبت شده است.

یادتان باشد که مهلت اعتراض به جرایم پنجگانه تنها ۶۰ روز از زمان صدور است؛ بنابراین، اگر اعتراضی دارید، باید زود اقدام کنید. شاید بپرسید که چگونه زمان اعتراض را از دست ندهیم؟ شما باید به صورت مداوم لیست خلافی خود را از روش‌های استعلام و پرداخت خلافی بررسی کنید. اگر این کار را انجام دهید، فرصت اعتراض به جرایم را از دست نخواهید داد؛ همچنین، جلوی دوبرابر شدن جرایم تسلیمی، الصاقی و خودداری را هم گرفته‌اید. ما در ادامه یک روش ساده برای استعلام و پرداخت جرایم از سامانه خلافی را معرفی خواهیم کرد؛ بنابراین، همراه ما باشید.

روش‌های استعلام و پرداخت جرایم

هنگامی که جریمه‌ای برای تخلفات شما ثبت می‌شود، شما می‌توانید آن را با استفاده از یک روش استعلام جریمه‌های رانندگی مشاهده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از جزئیات جریمه مانند کد تخلف، نام تخلف، محل وقوع، زمان وقوع، مبلغ جریمه و … آگاه باشید تا اگر اعتراضی دارید، آن را ثبت کنید. در ادامه، تمام این روش‌ها را معرفی می‌کنیم؛ اما، بهترین روش را به صورت کامل بررسی می‌کنیم:

 1. استعلام و پرداخت خلافی خودرو با سامانه‌های استعلام و پرداخت مانند سامانه خلافی
 2. استعلام و پرداخت جرایم از طریق مراجعه به مراکز پلیس +۱۰
 3. استعلام و پرداخت جرایم از طریق سامانه راهور
 4. استعلام جرایم از طریق سامانه پیامک
 5. استعلام جرایم از طریق تلفن گویا
 6. کد استعلام تخلفات رانندگی

استعلام و پرداخت جرایم با سامانه خلافی

سامانه خلافی کامل‌ترین سایت استعلام و پرداخت مرتبط با وسایل نقلیه است که خدمات متعددی مانند استعلام و پرداخت جرایم را ارائه می‌کند تا آسایش شما را فراهم کرده باشید. استعلام و پرداخت جرایم در سامانه خلافی با دو روش متفاوت امکان‌پذیر است: استعلام و پرداخت جزئیات خلافی و استعلام و پرداخت مجموع خلافی. استعلام و پرداخت جزئیات خلافی نیاز به احراز هویت دارد؛ اما، استعلام و پرداخت مجموع خلافی نیاز به احراز هویت ندارد. احراز هویت به معنای وارد کردن کد ملی و شماره موبایل متعلق به کد ملی است.

در ادامه، برخی از مزیت‌های استفاده از سامانه خلافی برای استعلام و پرداخت جرایم را مشاهده می‌کنید:

 • تسویه آنی
 • دریافت رسید خلافی
 • مشاهده اطلاعات به روز
 • امکان پرداخت موردی و تجمیعی
 • تنوع روش‌های استعلام و پرداخت خلافی
 • ذخیره نتایج استعلام و پرداخت در بخش سوابق
 • استفاده از سایر خدمات جامع استعلام و پرداخت وسایل نقلیه
 • و …

استعلام و پرداخت جرایم با سامانه خلافی

جمع‌بندی …

در این مطلب به بررسی جدول جرایم رانندگی پرداختیم. ابتدا، انواع جرایم پنجگانه را شناختیم؛ سپس، انواع تخلفات که منجر به انواع جرایم پنجگانه است را مشاهده کردیم. در ادامه، روش اعتراض به جرایم را آموختیم؛ سپس، ساده‌ترین روش استعلام و پرداخت خلافی را شناختیم. ما در این مطلب به ارزان‌ترین و گران‌ترین تخلف وسایل نقلیه همچنین عجیب‌ترین آنها اشاره کردیم تا شما را بیش از پیش آگاه سازیم. امیدواریم که از خواندن این مطلب اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کرده باشید.

اشتراک‌گذاری:
ارسال دیدگاه
شماره تماس وارد شده منتشر نخواهد شد.