ساناز امینی

با انواع جریمه خودرو و مهلت پرداخت جرایم آشنا شوید

با انواع جریمه خودرو و مهلت پرداخت جرایم آشنا شوید

اگر تا به حال استعلام خلافی خودرو خود یا دیگران را با جزئیات مشاهده کرده باشید، می‌دانید که یک نوع جریمه برای خودرو وجود ندارد؛ بلکه، انواع جریمه برای خودرو وجود دارد. این جرایم تفاوت‌های متعددی دارند که باید آنها را بشناسید تا از گزندشان دور بمانید؛ اما،‌ چگونه؟ کافیست تا انتهای این مطلب از سامانه خلافی همراه ما باشید تا تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد انواع جریمه خودرو، روش پرداخت جریمه خودرو و … را کسب کنید.

جریمه خودرو چیست؟

حتما می‌دانید که همه‌ی رانندگان ملزم به پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از هرج و مرج خیابان‌ها هستند؛ اما، گاهی برخی از رانندگان عمداً یا سهواً تخلفاتی انجام می‌دهند.

هنگامی که یکی از تخلفات رانندگی از سوی راننده‌ای صورت می‌گیرد، تنبیهی با هدف بازداری از تکرار تخلف از سوی سازمان راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته می‌شود که جریمه نامیده می‌شود.

در ادامه، انواع جریمه خودرو را به همراه ویژگی‌هایشان می‌شناسیم؛ بنابراین، با سامانه خلافی همراه باشید.

انواع جریمه خودرو کدامند؟

انواع جریمه خودرو ۵ نوع است:

 • تسلیمی
 • دوربین
 • الصاقی
 • دوبرگی
 • خودداری

تمام این جرایم وابسته به نوع تخلف با مقداری جزای نقدی همراه است؛ اما، باید بدانید که گاهی جزای غیرنقدی در کنار جزای نقدی وجود دارد که دردسرسازتر است. این جرایم برای تنبیه شما جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد تخلف است. در ادامه، با جرایم پنجگانه بیش از پیش آشنا می‌شویم؛ بنابراین، همراه ما باشید.

جریمه تسلیمی چیست؟

جریمه تسلیمی نوعی از جریمه رانندگی است که پلیس و راننده هر دو در محل تخلف حضور دارند. فرآیند جریمه تسلیمی اینگونه است که پلیس تخلف را می‌بیند، راننده را متوقف می‌کند، تخلف را به راننده شرح می‌دهد، مدارک خودرو و راننده را بررسی می‌کند، جریمه را صادر می‌کند و در نهایت آن را به راننده تحویل می‌دهد.

امکان اعتراض به جریمه خودرو تسلیمی وجود ندارد؛ چون، فرض بر این است که پلیس حاضر در محل تخلف اختیار تمام و کمال دارد. در نتیجه، اگر اعتراضی از سوی راننده وجود دارد، باید پیش از صدور برگه جریمه انجام شود.

خوب است بدانید که موارد موجود در برگه جریمه تسلیمی شامل مشخصات راننده، مشخصات خودرو، مشخصات پلیس، نوع تخلف، محل تخلف و زمان تخلف است.

جریمه تسلیمی چیست؟

ویژگی‌های جریمه تسلیمی

 • حضور همزمان پلیس و راننده در محل تخلف
 • امکان اعتراض تنها پیش از صدور جریمه
 • دقت بسیار زیاد در صدور جریمه
 • قدیمی‌ترین نوع جریمه
 • و …

جریمه دوربین چیست؟

جریمه دوربین نوعی از جریمه رانندگی است که پلیس در محل تخلف حضور ندارد. فرآیند جریمه دوربین اینگونه است که دوربین جایگزین پلیس شده است؛ اما، باید بدانید که فرآیند جریمه دوربین پیش یا پس از صدور جریمه به دست یک پلیس بررسی خواهد شد.

اگر دوربین اپراتوری باشد، پلیس پیش از ثبت تخلف بررسی را انجام می‌دهد و اگر دوربین هوشمند باشد، پلیس پس از ثبت تخلف بررسی را انجام می‌دهد. هنگامی که دوربین به هر طریقی تخلف را ثبت کرد، جریمه را صادر می‌کند و پیامک جریمه برای اطلاع‌رسانی به مالک خودرو ارسال می‌شود. پیامک ارسال شده به مالک خودرو حاوی اطلاعاتی همچون مشخصات خودرو، نوع تخلف، محل تخلف و زمان تخلف است؛ یعنی، مشخصات راننده و مشخصات پلیس را ندارد.

در نهایت، باید بدانید که امکان اعتراض به جریمه خودرو دوربین وجود دارد اما از آنجایی که دوربین‌های راهنمایی و رانندگی دقت بالایی دارند، معمولاً اعتراض پس از بررسی رد می‌شود.

جریمه دوربین چیست؟

ویژگی‌های جریمه دوربین

 • حضور راننده در محل تخلف به همراه دوربین راهنمایی و رانندگی
 • اطلاع‌رسانی صدور جریمه با پیامک به مالک خودرو
 • امکان اعتراض تنها پس از صدور جریمه
 • مشاهده تصویر تخلف پس از ثبت
 • دقت زیاد در صدور جریمه
 • جدیدترین نوع جریمه
 • و …

جریمه الصاقی چیست؟

جریمه الصاقی نوعی از جریمه رانندگی است که راننده در محل تخلف حضور ندارد. در حقیقت، پلیس خودروی متخلف را می‌بیند، جریمه را صادر می‌کند سپس بر روی شیشه‌ی خودروی متخلف طوری که قابل مشاهده باشد می‌چسباند. معمولاً، این جریمه برای تخلف پارک در محل‌های ممنوع صادر می‌شود.

امکان اعتراض به جریمه خودرو الصاقی وجود ندارد؛ چون، فرض بر این است که پلیس حاضر در محل تخلف اختیار تمام و کمال دارد. خوب است بدانید که موارد موجود در برگه جریمه الصاقی شامل مشخصات خودرو، مشخصات پلیس، نوع تخلف، محل تخلف و زمان تخلف است؛ یعنی، مشخصات راننده را ندارد.

جریمه الصاقی چیست؟

ویژگی‌های جریمه الصاقی

 • حضور پلیس در محل تخلف بدون حضور راننده
 • عدم امکان اعتراض پیش یا پس از جریمه
 • دقت زیاد در صدور جریمه
 • و …

جریمه دو برگی چیست؟

جریمه دوبرگی نوعی از جریمه رانندگی است که راننده و پلیس در محل تخلف حضور دارند اما متخلف سهواً توقف نمی‌کند. در حقیقت، پلیس تخلف را می‌بیند، راننده سهواً متوقف نمی‌شود و جریمه صادر می‌شود.

معمولاً، پلیس برای شناسایی بهتر متخلف مشخصات ظاهری خودرو و راننده را یادداشت می‌کند که در صورت بروز مشکل اطلاعات مفیدی در دسترس باشد. امکان اعتراض به جریمه خودرو دوبرگی وجود دارد؛ چون، جریمه در سرعت رخ می‌دهد که امکان اشتباه را افزایش می‌دهد.

ویژگی‌های جریمه دوبرگی

 • حضور همزمان پلیس و راننده در محل تخلف بدون توقف
 • امکان اعتراض پس از صدور جریمه
 • دقت کم در صدور جریمه
 • و …

جریمه خودداری چیست؟

جریمه خودداری نوعی از جریمه رانندگی است که راننده و پلیس در محل تخلف حضور دارند اما متخلف عمداً توقف نمی‌کند. در حقیقت، پلیس تخلف را می‌بیند، راننده عمداً متوقف نمی‌شود و جریمه صادر می‌شود.

معمولاً، پلیس برای شناسایی بهتر متخلف مشخصات ظاهری خودرو و راننده را یادداشت می‌کند که در صورت بروز مشکل اطلاعات مفیدی در دسترس باشد. امکان اعتراض به جریمه خودرو خودداری وجود دارد؛ چون، جریمه در سرعت رخ می‌دهد که امکان اشتباه را افزایش می‌دهد.

نکته: جریمه‌ی خودداری یک استثنا دارد. هنگامی که متخلف به دستور پلیس متوقف می‌شود اما جریمه‌ی صادر شده را دریافت نمی‌کند مشمول جریمه خودداری می‌شود.

ویژگی‌های جریمه خودداری

 • حضور همزمان پلیس و راننده در محل تخلف بدون توقف
 • امکان اعتراض پس از صدور جریمه
 • دقت کم در صدور جریمه
 • و …

مهلت پرداخت جریمه خودرو چقدر است؟

شاید بتوان گفت که مهم‌ترین پرسش در ارتباط با انواع جریمه خودرو این است: «مهلت پرداخت جریمه خودرو چقدر است؟». باید بدانید که انواع جرایم در مهلت پرداخت متفاوت‌اند. برخی از آنها مهلت مشخصی دارند و برخی از آنها مهلت مشخصی ندارند. در ادامه، مهلت پرداخت هر یک از جرایم را به تفکیک مشخص می‌کنیم:

نام جریمهمهلت پرداخت
تسلیمی۶۰ روز
دوربینبدون محدودیت
الصاقی۶۰ روز
دوبرگیبدون محدودیت
خودداری۶۰ روز

حتما برایتان سوال شده است که اگر پرداخت در مهلت مشخص انجام نشود، چه عواقبی دارد؟ در ادامه، پاسخ پرسش خود را می‌یابید.

عواقب عدم توجه به مهلت پرداخت جریمه خودرو چیست؟

اگر جرایم تسلیمی، الصاقی و خودداری پس از گذشت ۶۰ روز از صدور جریمه پرداخت نشود، مبلغ آن دوبرابر خواهد شد. این کمترین عواقبی است که در انتظار افراد بی‌توجه به جرایم است!

گاهی عدم پرداخت جرایم به صورت طولانی مدت موجب بالا رفتن مبلغ جرایم می‌شود که عواقب دردسرسازتری مانند توقیف خودرو را در انتظار دارد. در ادامه، با توقیف خودرو آشنا خواهیم شد؛ سپس، روش استعلام و پرداخت خلافی خودرو را آموزش می‌دهیم.

مهلت پرداخت جریمه خودرو

جریمه توقیف خودرو چیست؟

همانطور که پیش از این در بخش «انواع جریمه خودرو کدامند؟» ذکر شد، گاهی جریمه غیرنقدی در کنار جزای نقدی به هنگام جریمه شدن وجود دارد که دردسرسازتر است. توقیف خودرو که باعث انتقال خودروی شما به پارکینگ پلیس می‌شود، اصلی‌ترین نمونه از این نوع جرایم است که جزای غیرنقدی در کنار جزای نقدی دارد. شاید بپرسید که چه موقع جریمه توقیف خودرو در کنار صدور جرایم پنجگانه صادر می‌شود؟

هنگامی که مجموع جرایم پنجگانه‌ی شما بیش از ۳ میلیون تومان باشد، پلیس خودروی شما را توقیف می‌کند. در حقیقت، این یک نوع تنبیه برای کسانی است که به قوانین پلیس احترام نمی‌گذارند همچنین به پرداخت جرایم نقض قوانین پلیس اهمیت نمی‌دهند.

زمانی که خودرو شما توقیف شود، شما باید نسبت به استعلام و پرداخت خلافی خودرو به صورت تمام و کمال اقدام کنید تا امکان ترخیص خودرو توقیف شده را داشته باشید. شاید بپرسید که چگونه باید نسبت به استعلام و پرداخت خلافی خودرو برای جلوگیری از توقیف اقدام کنید؟ در ادامه، روش‌های استعلام و پرداخت خلافی خودرو را معرفی می‌کنیم سپس بهترین روش را آموزش می‌دهیم؛ بنابراین، همراه سامانه خلافی باشید.

روش‌های پرداخت جریمه خودرو کدامند؟

روش‌های استعلام و پرداخت جریمه خودرو شامل موارد زیر است:

 1. استعلام و پرداخت خلافی از طریق سامانه‌های استعلام و پرداخت مانند سامانه خلافی
 2. استعلام و پرداخت خلافی از طریق مراجعه حضوری به مراکز پلیس +۱۰
 3. استعلام و پرداخت خلافی از طریق سامانه راهور (rahvar120.ir)
 4. استعلام خلافی از طریق سامانه پیامک (۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰)
 5. استعلام خلافی از طریق تلفن گویا (۰۲۱۸۸۲۸۸۸۸۸)
 6. استعلام خلافی از طریق کد (۱۱۰*)

سامانه خلافی؛ جامع‌ترین سامانه استعلام و پرداخت خلافی ماشین و موتور

سامانه خلافی جامع‌ترین سامانه استعلام و پرداخت هوشمند وسایل نقلیه شماست. سامانه خلافی امکان استعلام و پرداخت خلافی خودرو را به صورت آنلاین از دو روش متفاوت فراهم کرده است تا رضایت خاطر شما را جلب کند:

 1. استعلام و پرداخت جزئیات خلافی با پلاک (با احراز هویت)
 2. استعلام و پرداخت مجموع خلافی با پلاک (بدون احراز هویت)

استعلام و پرداخت جرایم با سامانه خلافی

حتما می‌پرسید که استعلام و پرداخت خلافی خودرو در این سامانه چه مزیت‌هایی دارد؟

 • قابلیت تسویه آنی
 • نمایش اطلاعات به‌روز
 • امکان دریافت رسید خلافی
 • امکان پرداخت موردی و تجمیعی
 • استفاده از سایر خدمات استعلام و پرداخت
 • تنوع روش‌های استعلام و پرداخت خلافی خودرو
 • حفظ نتایج استعلام و پرداخت در بخش سوابق پروفایل

در نهایت، پرسش اینجاست که چگونه استعلام و پرداخت خلافی خودرو را در سامانه خلافی انجام دهیم؟ کافیست، روش استعلام و پرداخت خلافی خودرو را انتخاب کنید؛ سپس، اطلاعات مورد نیاز روش انتخابی خود را وارد کنید. در ادامه، هزینه‌ی گرفتن خلافی خودرو را بپردازید؛ سپس، پرداخت خلافی موردی یا تجمیعی را با توجه به روش انتخابی انجام دهید. شما می‌توانید نتیجه‌ی استعلام و پرداخت خلافی خودرو خود را از بخش سوابق در پروفایل خود پیگیری کنید؛ همچنین، رسید آن را دانلود کنید.

اشتراک‌گذاری:
ارسال دیدگاه
شماره تماس وارد شده منتشر نخواهد شد.